Kireç Nedir ve Özellikleri ?

KALSİYUMUN bazik bir inorganik bileşiği olan kalsiyum oksite kireç adı verili):, özgül kütlesi 3.4 g/cm* olan sönmemiş kireç yada başka deyişle kalsiyum oksit (CaO) beyaz, amorf bir katıdır.

An kireçtaşlarında bulunan karbonatın giderilmesi, yaklaşık 1.000 C düzeyinde bir sıcaklıkta yapılır; işlem, yakıt ve kireç taşının sırayla yüklendiği düşey bir fırında ya da külden kaçınılmak isteniyorsa gazla ısıtılan döner bir fırında gerçekleştirilir. Hem sönmemiş, hem de sönmüş kirecin sanayide (demir-çelik, karayolları, suların ve demir dışı metallerin işlenmesi, kalsiyum karbür ve inşaat malzemeleri üretimi) ve tarımda yaygın bir kullanımı vardır. İnşaatlarda kullanılan kireçler killi kireç taşından elde edilir. Bileşiminde % 10-20 oranında kil bulunan kireç taşlarından hidrolik kireç üretilir. Genellikle düşey fırında uygulanan kireçleştirme işlemi, kil elementlerinin bir bölüm kireçle bileşmesini sağlayan daha büyük bir sıcaklıkta yapılır; bu bileşme aynı zamanda hidrolik sertleşmeyi gerçekleştirir. Bileşmemiş kireç fazlası su verildiğinde ürünün kendiliğinden toz hale gelmesine, yani sönmesine neden olur; söndürme, kireç kuyularında doğrudan su verilerek yapıldığı gibi buharla da gerçekleştirilir. İnşaat kireci günümüzde çimentolardan çok daha az kullanılmaktadır.

Kirecin Kullanım alanları

Kalsiyum karbonatın kireçleştirilmesi sonucu elde edilen kireç metalürjide, özellikle demir metalürjisinde, bileşiminde fosfor bulunan cevherlerin işlenmesinde kullanılan temel maddelerden biridir; özellikle fosfor giderme işleminde yararlanılır.

Kireç Nedir ve Özellikleri ?
Başa dön